Valná hromada 2018

Valná hromada 2018

Dne 2. února 2018 se sešli členové muzejního spolku a milovníci historie na valné hromadě v Muzeu Bojkovska. Na začátku schůze předseda spolku Vlastimil Hela připomněl osobnost a zásluhy bývalé dlouhodobé a čestné předsedkyně Markéty Klimentové, která náhle zemřela 10. října 2017. Přítomní uctili její památku minutou ticha. Do výboru spolku byl místo zemřelé Markéty Klimentové zvolen Marek Ogrodník ml. Ve zprávě o činnosti za rok 2017 zhodnotil Vlastimil Hela celoroční práci spolku.

V tomto období proběhlo:

Na Cellerově štěpnici uskutečnili se vzpomínkové akce k výročí bombardování Bojkovic 1945, ke 100. výročí bitvy u Zborova a výročí letecké bitvy nad Bílými Karpaty.

Proběhla renovace hrobu rodiny Tillichovy za finanční podpory Města Bojkovic, muzejního spolku, rodiny Tillichovy, lékařů v Bojkovicích a dobrovolných dárců.

Do elektronické podoby zpracovala Eva Mikešová texty Josefa a Oldřicha Juračkových, a ty jsou připraveny k vydání.

Byl vydán turistický průvodce Markéty Klimentové Kudy a kam na Bojkovsku a kniha Vlastimila Hely Tajemství bohyní na Žítkové. Její křest s podpisovou akcí proběhl v Muzeu Bojkovska 8. února 2018.

Také do roku 2018 připravujeme řadu akcí, které budou zaměřeny především ke 100. výročí vzniku samostatného Československa.

Členové spolku aktivně pomáhají Muzeu Bojkovska při instalaci nových expozic, výstav a besed, svými texty přispávají do tisku, mapují historii Bojkovic a okolí, hovoří s pamětníky, organizují veřejné akce a seznamují občany a mládež s historií našeho města a poetikou celého našeho regionu.

Comments are closed.