Historie

Historie

Muzejní spolek Aloise Jaška

V květnu 2017 uplynulo již deset let od založení novodobého Muzejního spolku Aloise Jaška. Podnět k založení spolku a navázání na tradici ze 30. let minulého století dali nadšenci Oldřich Juračka, Markéta Klimentová a Tomáš Hamrlík. Chtěli vytvoření a podporu nového muzea, které by mělo význam pro celý region. A to se nakonec, po překonání různých potíží výboru ve složení O. Juračka, M. Klimentová, T. Hamrlík, Jindřich Mikel, Jindřiška Cimbálková, Dagmar Svobodová a Olga Rybníkářová, za podpory starosty Františka Slavíčka a místostarostky Květy Ogrodníkové, podařilo.

Spolek byl zaregistrován na Ministerstvu vnitra a začal vyvíjet svou činnost. Má schválené stanovy a roční příspěvek členů 100 Kč.

První předsedkyní byla zvolena Markéta Klimentová, do výboru pak T. Hamrlík, O. Juračka, J. Mikel, J. Cimbálková a Miroslav Navrátil.

V současnosti má spolek 53 evidovaných členů a má za sebou velký kus práce a mnoho zásluh. Pod vedením T. Hamrlíka pomohli členové při instalaci nových expozic Muzea Bojkovska a stále pomáhají při vzniku nových expozic, výstav, besed nebo přednášek. Mají patronaci nad hrobem významného občana MUDr. Josefa Tillicha a zásluhu o pojmenování náměstí na Tillichovo. Každoročně spolek pořádá vzpomínkové akce k uctění obětí bitvy nad Bílými Karpaty, obětí bombardování v dubnu 1945 a dalších výročí.

Spolek se zasloužil o restaurování Sochy Svobody, vytvoření nových pamětních desek obětem 1. světové války, o opravu hrobu rodiny Tillichovy, umístění pamětních desek v Krhově a na budově základní školy T. G. M. Spolek uspořádal řadu besed a přednášek, výstav, rozmístil informační tabule ve městě, zaznamenává paměti občanů města, věnuje se publikační činnosti, zviditelnil Dub na Cellerově štěpnici v soutěži Strom roku 2016 a zajistil jeho ošetření.

Uspořádal pietní akci ke 100. výročí bitvy u Zborova. Eva Mikešová dokončila úpravu textů historika Josefa Juračky, k tisku je připraven turistický průvodce Kudy a kam na Bojkovsku, který napsala Markéta Klimentová.

U příležitosti 10. výročí založení a činnosti muzejního spolku obdrželi čestná uznání z rukou starosty Petra Viceníka a předsedy spolku Vlastimila Hely Markéta Klimentová, Jindřich Mikel, Miroslav Navrátil, Jindřiška Cimbálková, Oldřich Juračka, Andrea Plášková a Tomáš Hamrlík.

Dne 12. dubna 2017 proběhla v Kulubu Maják slavnostní schůze k 10. výročí založení spolku spolu s výstavou fotografií z desetileté činnosti Muzejního spolku Aloise Jaška.