O spolku

O spolku

CÍLE MUSEJNÍHO SPOLKU ALOISE JAŠKA

DOKUMENTACE MIZEJÍCÍ MINULOSTI

  • rozhovory s pamětníky
  • pořizování fotografií a filmových dokumentů
  • získávání předmětů dokládajících život minulých generací
  • spolupráce s obcemi regionu v jejich snaze uchovat minulost pro   budoucí generace

PROPAGACE HISTORIE A VLASTIVĚDY

  • pořádání osvětových přednášek a diskusních kroužků na vlastivědná a historická témata
  • organizace vlastivědných vycházek, případně zájezdů za zajímavostmi regionu

SPOLUPŮSOBIT PŘI PODPOŘE MUZEJNICTVÍ

  • prosazovat vytvoření takových podmínek pro existenci muzea Bojkovska, které by odpovídaly jeho zásadnímu významu pro celý region
  • podílet se po dohodě se správou muzea Bojkovska na tvorbě výstav či pořádání kulturních programů, případně ostatních muzejních činnostech
  • propagovat vznik menších muzeí či pamětních síní v jednotlivých obcích regionu