Úvodní stránka

Úvodní stránka

Historické motto: „Předkové nám, my potomkům, žádný sobě“

Hodnoty odkázané nám minulými generacemi den za dnem mizí společně s doklady o životě lidí, kteří je vytvořili. Svět kolem nás se postupně mění a my zjišťujeme, že předměty, stavby či jevy, které nás obklopovaly, jsou nenávratně pryč. Uchováváme je pouze v našich vzpomínkách. Pro budoucnost pak často nezůstane ani jediný doklad o jejich existenci.  Podobně tomu bylo na Bojkovsku také v dřívějších dobách. Na počátku 20. století, kdy už existovala muzea v Uherském Brodě (1898) a Uherském Hradišti (1914), v Bojkovicích podobná instituce chyběla. Učitelé Josef Černík a Karel Dolina proto začali soustřeďovat některé staré památky ve školním kabinetě. K vytváření sbírek pro muzeum však dochází teprve v roce 1931, krátce po příchodu Aloise Jaška na pozici učitele bojkovské školy.

Alois Jašek se stal také pečlivým správcem nově vzniklé instituce, umístěné v budově Měšťanské školy. Za účelem zřízení a zajišťování chodu Krajinského musea v Bojkovicích byl roku 1934 vytvořen Musejní spolek. V prosinci 1949 čítal 343 členů ze všech obcí regionu. Díky jejich obětavosti se již během prvních pěti let existence podařilo pro muzeum získat neuvěřitelných 25 000 předmětů a tento počet byl dále navyšován. Smrt Aloise Jaška v květnu 1950 se stala zároveň předzvěstí konce Musejního spolku.

Na práci tehdejšího musejního spolku chce Musejní spolek Aloise Jaška, vzniklý v květnu 2007, plně navazovat. Zřizovatelem dnešního Muzea Bojkovska je město Bojkovice, proto má činnost spolku pouze podpůrný charakter. Základní cíle organizace však zůstávají stejné – dokumentace mizející minulosti, záchrana historických artefaktů a popularizace historie Bojkovska. Tento program chceme naplňovat ve spolupráci s Muzeem Bojkovska, zastupitelstvy obcí našeho regionu i s občany samotnými. Doufáme, že se nám podobně jako Aloisi Jaškovi podaří získat nadšené a obětavé spolupracovníky, kterým není lhostejná minulost rodného kraje.